Kontakt

SDH Paceřice

Hasičská zbrojnice Paceřice 

 Paceřice 22

 46344 Sychrov

sdh.pacerice@seznam.cz