Ohlašování pálení biologického odpadu na volném prostranství

Podmínky  pro pálení biologického odpadu

 
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře.
 
Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/ .
 
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domělému požáru, který může nahlásit například soused.
 
Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:
 
datum a místo pálení
osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
dobu, po kterou bude pálení probíhat

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře.

 

Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/ .

 

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domělému požáru, který může nahlásit například soused.

 

Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:

 

  • datum a místo pálení
  • osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
  • dobu, po kterou bude pálení probíhat
 
 
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno. Zakázáno je také spalování "nepřírodních materiálů" a odpadu.